คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

โครงการ เมืองไทย SME Smile (สำหรับพนักงาน 3 – 19 คน)

ธุรกิจเล็ก แต่รับความคุ้มครองใหญ่

3 คน ก็คุ้มครองได้
•รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปี บริบูรณ์
•คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด  600,000  บาท *
•กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ตามจริง  100%  ภายในวงเงินผลประโยชน์
•รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม 
•ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ตามจริง
สูงสุด 2,000 บาท/วัน *
•ความคุ้มครองค่ารักษาทันตกรรมได้ตามจริง สูงสุด 5,000 บาท/ปีกรมธรรม์ *
•ความคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 600,000 บาท *
•รับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการในโครงการ เมืองไทย Smile Plus

 *สำหรับแผน 6


หมายเหตุ
1. การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
2.ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3.ดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์เมืองไทย Smile Plus และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ได้ที่
http://www.muangthai.co.th/smileplus

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310