คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

 

 

 บัตรตรวจสุขภาพ เมืองไทย Smile Health

 

สำหรับลูกค้าในกรณีดังนี้
1. เฉพาะกรณีลูกค้า Prestige (มีเบี้ยประกันรายปีทุกกรมธรรม์รวมกันตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปต่อปี) เท่านั้น
2. กรมธรรม์ที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการ จะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ หรือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA.) ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรมธรรม์ประกันอุตสาหกรรม , กรมธรรม์ประกันกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีเฉพาะกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว

                              โดยไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ จะไม่สามารถได้รับบัตรตรวจสุขภาพ

3. ทุกกรมธรรม์จะต้องไม่มีสถานะของยอดเงินกู้มูลค่าเงินสด ( APL.) คงค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน
4. กรมธรรม์จะต้องอยู่ในสถานะที่ยังไม่สิ้นสุดการชำระเบี้ยประกัน

5. กรณีที่ชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน จะคำนวณให้เป็นเบี้ยประกันรายปี ในการนับเบี้ยรวม

 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ
1. ลูกค้าที่จะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพในแต่ละปี จะต้องชำระเบี้ยประกันรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปในปีนั้นๆ โดยจะต้องชำระเบี้ยเข้ามาภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยต่ออายุตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
2. กรณีลูกค้าจ่ายเบี้ยล่าช้ากว่าที่กำหนด(ในเงื่อนไขข้อที่ 1) ติด APL. หรือหยุดการชำระเบี้ย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรตรวจสุขภาพในปีนั้นๆ
3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ปีที่ 2 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรก
4. การได้รับบัตรตรวจสุขภาพในปีต่อๆ ไปนั้น จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club แล้วเท่านั้น และจะออกบัตรตรวจสุขภาพหลังจากที่ได้รับรอบแรก 12 เดือน

5. บัตรตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออก (ในบัตรตรวจสุขภาพมีระบุระยะเวลา)

 

สิทธิพิเศษของบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ
1. ใช้ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Health ที่กำหนดตามช่วงอายุ ฟรี !!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. นำคนพิเศษมารับบริการตรวจสุขภาพพร้อมกับผู้ถือบัตรกำนัลได้อีก  2 ท่าน โดยเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้คนละโปรแกรมกันได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ (รายละเอียดสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ ) โดยจะต้องมารับการตรวจสุขภาพในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน

3. ต้องใช้บริการภายในวันที่บัตรกำหนดก่อนวันหมดอายุ ซึ่งระบุไว้ในบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ

 

โรงพยาบาลที่สามารถใช้บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ Smile Health

 

ลำดับ

โรงพยาบาล

จังหวัด

โทร.

1 กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3103000
2 เทพธารินทร์* กรุงเทพ 02-2402727
3 ไทยนครินทร์ กรุงเทพ 02-3612727
4 บำรุงราษฎร์* กรุงเทพ 02-6671000
5 บี เอ็น เอช* กรุงเทพ 02-6862700
6 ปิยะเวท กรุงเทพ 02-6256500
7 เปาโล -โชคชัย 4  กรุงเทพ 02-5142157-9
8 เปาโล เมโมเรียล (พหลโยธิน) กรุงเทพ 02-2797000-9
9 พญาไท 1 กรุงเทพ 02-6401111 ต่อ 2149
10 พญาไท 2 กรุงเทพ 02-6712424 ต่อ 3522
11 พญาไท 3 กรุงเทพ 02-4671111
12 พระรามเก้า กรุงเทพ 02-2029999
13 ศิครินทร์ กรุงเทพ 02-3669900
14 สมิติเวช ศรีนครินทร์ * กรุงเทพ 02-7118181
15 สมิติเวช สุขุมวิท * กรุงเทพ 02-7118181
16 เกษมราษฏร์ บางแค กรุงเทพ 02-8048959-70 ต่อ5038-5053
17 เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพ 02-5940020 ต่อ 1444,1431
18 เกษมราษฏร์ สุขาภิบาล กรุงเทพ 02-7293000 ต่อ 8200
19 ขอนแก่นราม ขอนแก่น 043-333800 ต่อ 4408
20 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี 039-319888 ต่อ 9818
21 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี 038-909077
22 พญาไทศรีราชา ชลบุรี 038-770200
23 เอกชล* ชลบุรี 038-273840-7
24 เชียงใหม่ราม * เชียงใหม่ 053-920300
25 ราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-801999
26 ลานนา** เชียงใหม่ 053-999710
27 กรุงเทพตราด ตราด 039-532735 ต่อ 2201
28 กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 044-262000
29 เซนต์เมรี่ นครราชสีมา 044-261261
30 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช 075-356214
31 นครินทร์ นครศรีธรรมราช 075-312800
32 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ 056-225501-4
33 ศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 056-311626
34 กรุงไทย นนทบุรี 025-822299
35 ซานเปาโล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-532576
36 เพชรรัชต์ เพชรบุรี เพชรบุรี 032-4177070-9
37 กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต 076-254421-9 ต่อ 2166-7
38 กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด 043-527111 ต่อ 8608
39 กรุงเทพระยอง** ระยอง 038-921821-2
40 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา 074-272800
41 ศิครินทร์-หาดใหญ่ สงขลา 074-366966-76
42 กรุงเทพพระประแดง* สมุทรปราการ 02-8157141-50
43 เปาโล-สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-3892555
44 สำโรง สมุทรปราการ 02-3610070-9
45 มหาชัย 1 สมุทรสาคร 034-424990-4
46 ราชเวชอุบล อุบลราชธานี 045-280040

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Health

รายการตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมที่ 1
อายุ 25 ปี

โปรแกรมที่ 2
อายุ 25-39 ปี

โปรแกรมที่ 3
อายุ 40-60 ปี

โปรแกรมที่ 4
มากกว่า 60 ปี

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

 

 

 

 

 2. ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด

 

 

 

 

 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 

 

 

 

 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด

 

 

 

 

 5. ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย

 

 

 

 

 6. ตรวจการทำงานของตับ

 -

 

 

 

 7. ตรวจการทำงานของไต

 

 

 

 

 8. การตรวจหากรดยูริคในเลือด

 -

 

 

 

 9. ตรวจปัสสาวะ

 

 

 

 

 10. เอกซเรย์ปอด (ฟิล์มใหญ่)

 

 

 

 

 *11. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า

 -

 -

 

-

 *12. ตรวจมะเร็งปากมดลูก

 -

 -

 -

หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกันมีอายุมากกว่า 60 ปี สามารถเลือกตรวจได้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 3 หรือ 4
และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย*ด้านหน้า ไม่สามารถตรวจรายการที่ 11 และ 12 ได้ 

 

หมายเหตุ
ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิพิเศษใน “ตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Health” เท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสิทธิพิเศษได้ในอนาคตตามความเหมาะสม

English Version

 Muang Thai Smile Health Check Voucher

 

For the customer with following characteristics :
1. Only for Prestige customer (with at least a total annual premium payment for every policy of 250,000 baht) and the customer would receive the health check voucher on the premium payment due date from the renewal of year 2 onward.
2. 2. Policy with eligibility in the project has to be an ordinary life policy or PA policy only, excluding industrial, group, and policy written under the Aue Ar Thorn (generosity) project.

 
Remark: the customer would not be eligible, in case they hold only PA policy without ordinary life insurance as main policy.

3. Every policy shall not recently have an outstanding APL balance.
4. The policy has to be during the premium payment period.

5. In case of monthly, quarterly, or semi-annual mode of premium payment, the Company would annualize the premium before calculating the eligibility for this project.

Hospital that the customer could exercise the Smile Health voucher

 

No.

Hospital

Province

Tel.

1 Bangkok Hospital Bangkok 02-3103000
2 Theptarin Hospital* Bangkok 02-2402727
3 Thainakarin Hospital Bangkok 02-3612727
4 Bumrungrad Hospital* Bangkok 02-6671000
5 BHN Hospital* Bangkok 02-6862700
6 Piyavate Hospital Bangkok 02-6256500
7 Paolo Memorial Hospital (Chokechai 4) Bangkok 02-5142157-9
8 Paolo Memorial Hospital (Phaholyothin) Bangkok 02-2797000-9
9 Phyathai 1 Hospital Bangkok 02-6401111 ext. 2149
10 Phyathai 2 Hospital Bangkok 02-6712424 ext. 3522
11 Phyathai 3 Hospital Bangkok 02-4671111
12 Praram9 Hospital Bangkok 02-2029999
13 Sikarin Hospital Bangkok 02-3669900
14 Samitivej Hospital Srinakarin* Bangkok 02-7118181
15 Samitivej Hospital Sukhumvit* Bangkok 02-7118181
16 Kasemrad Bangkae Hospital Bangkok 02-8048959-70 ext.5038-5053
17 Kasemrad Rattanatibeth Hospital Bangkok 02-5940020ext. 1444,1431
18 Kasemrad Sukhapibal Hospital Bangkok 02-7293000 ext. 8200
19 Khonkaen Ram Hospital Khonken 043-333800 ext. 4408
20 Bangkok Chanthaburi Hospital Chanthaburi 039-319888 ext. 9818
21 Bangkok Pattaya Hospital Chonburi 038-909077
22 Phyathai Siracha Hospital Chonburi 038-770200
23 Aikchol Hospital* Chonburi 038-273840-7
24 Chiang Mai Ram Hospital* Chiang Mai 053-920300
25 Rajavej Chiang Mai Hospital Chiang Mai 053-801999
26 Lanna Hospital** Chiang Mai 053-999710
27 Bangkok Trat Hospital Trat 039-532735 ext. 2201
28 Bangkok Ratchasima Hospital Nakorn Ratchasima 044-262000
29 St. Mary Hospital Nakorn Ratchasima 044-261261
30 Nakhon Khrittian Hospital Nakorn Sithammarach 075-356214
31 Nakarin Hospital Nakorn Sithammarach 075-312800
32 Paknampho Hospital Nakorn Sawaan 056-225501-4
33 Srisawan Hospital Nakorn Sawaan 056-311626
34 Krung Thai Hospital Nontburi 025-822299
35 Sanpaolo Hua-Hin Hospital Prachuabkirikhan 032-532576
36 Petcharat Pechburi Hospital Petchburi 032-4177070-9
37 Bangkok Phuket Hospital Phuket 076-254421-9 ext. 2166-7
38 Bangkok Chureevetch Hospital Roi Et  043-527111 ext. 8608
39 Bangkok Rayong Hospital** Rayong 038-921821-2
40 Bangkok Hatyai Hospital Songkla 074-272800
41 Sikarin Hospital – Hat Yai Songkla 074-366966-76
42 Bangkok Phrapradaeng Hospital* Samud Prakarn 02-8157141-50
43 Paolo Memorial Hospital Samud Prakarn Samud Prakarn 02-3892555
44 Samrong general Hospital Samud Prakarn 02-3610070-9
45 Mahachai 1 Hospital Samut Sakhon 034-424990-4
46 Rajavej Ubol Hospital Ubon Ratchatani 045-280040

Smile Health Check Program

Health Check Description

Program 1
Age < 25 yrs

Program 2
25-39 yrs

Program 3
> 40 yrs M

Program 4
> 40 yrs F

 1. Physical examination

 

 

 

 

 2. Complete blood count

 

 

 

 

 3. Blood glucose test

 

 

 

 

 4. Cholesterol test

 

 

 

 

 5. Total protein test

 

 

 

 

 6. Liver function test

 -

 

 

 

 7. Kidney function test

 

 

 

 

 8. Uric acid test

 -

 

 

 

 9. Urine test

 

 

 

 

 10. Chest X-ray

 

 

 

 

*11. Electrocardiogram

 -

 -

 

-

*12. Pap smear

 -

 -

 -

Remark : in case the insured is over 60 years old, the eligible options include program 3 or 4, and from January 1, 2009, the hospital in the abovementioned list with * would no longer provide the health check description 11 and 12.

 

The condition on the eligibility of health check voucher
1. To validate the right to receive this privilege each year, the customer has to pay a total premium accumulated from every policy of 250,000 baht or more for such particular year and the premium has to be paid within 90 days from the premium due date of policy year 2 onward.
2. In case the customer pay the premium after the due date (as required in 1), or has APL status, or stop paying premium due to any cause, the Company would reserve the right by stop issuing the health check voucher for such year.
3. The Company would deliver the voucher within 30 days from the date of premium receipt for the renewal of policy year 2 onward, where the Company would consider the payment of the first life policy as the receipt date and the customer has to be a Muang Thai Smile Club member only.
4. The health check voucher of the following years would be issued 12 months after the first voucher was issued.

5. The voucher would valid for 6 months from the date of issue (the voucher has indicated the validity period).

 

Privilege of the health check voucher
1. Free indicated Smile Health check program, if exercises within the validity period stated on the voucher.
2. The customer could take another two persons to take the same health check program on the same date, time and hospital; and pay a special rate (for more information, please contact the hospital).

3. The voucher has to be exercised prior to the end of its validity period stated on the voucher

 

 Remark :

 The above information is merely about the privilege under “Muang Thai Smile Health Check” program, the Company reserves the right to change the condition and privilege in the future as it deems fit.

 

 

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310